FANDOM


Giấy phép bản quyền

Wiki này chạy trên MediaWiki, bản quyền © 2001–2020 Magnus Manske, Brion Vibber, Lee Daniel Crocker, Tim Starling, Erik Möller, Gabriel Wicke, Ævar Arnfjörð Bjarmason, Niklas Laxström, Domas Mituzas, Rob Church, Yuri Astrakhan, Aryeh Gregor, Aaron Schulz, Andrew Garrett, Raimond Spekking, Alexandre Emsenhuber, Siebrand Mazeland, Chad Horohoe, Roan Kattouw, Trevor Parscal, Bryan Tong Minh, Sam Reed, Victor Vasiliev, Rotem Liss, Platonides, Antoine Musso và những người khác.

MediaWiki là phần mềm tự do; bạn được phép tái phân phối và/hoặc sửa đổi nó theo những điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU do Quỹ Phần mềm Tự do xuất bản; phiên bản 2 hay bất kỳ phiên bản nào mới hơn nào của Giấy phép.

MediaWiki được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng không có bất kỳ một bảo đảm nào cả, ngay cả những bảo đảm ngụ ý cho các mục đích thương mại hoặc cho một mục đích đặc biệt nào đó. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết.

Có lẽ bạn đã nhận bản sao Giấy phép Công cộng GNU đi kèm với tác phẩm này; nếu không, hãy viết thư đến:

Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St., Fifth Floor
Boston, MA 02110-1301
USA

hoặc đọc nó trực tuyến.

Phần mềm được cài đặt

Phần mềm Phiên bản
FANDOM code release-1182.001@release-1182.001
FANDOM config release-1182.001@release-1182.001

MediaWiki

1.19.24

Internals

city_id: 326951, cluster: c4, dc: sjc

Các phần mở rộng được cài đặt

Trang đặc biệt
Admin Dashboard Bảng điều khiển dành cho bảo quản viên với sự truy cập công cụ dễ dàng hơn Wikia
Bucky Real User Monitoring wladek
Canonical Href (Phiên bản 1.1)This extension prints a link type="canonical" tag with a canonical representation of the url, which is used by Google, MSN, and Yahoo! to funnel PageRank. Nick Sullivan nick at wikia-inc.com, Maciej Brencz và Sean Colombo
CategoryTree Công cụ AJAX để hiển thị cấu trúc thể loại của một wiki Daniel Kinzler
Chat Tán gẫu trực tuyến Christian Williams và Sean Colombo
CheckUser (Phiên bản 2.3)Cung cấp cho những người đủ tiêu chuẩn khả năng kiểm tra địa chỉ IP và thông tin khác của người dùng khác Tim Starling và Aaron Schulz
CloseMyAccount Allows users to close their own accounts. Daniel Grunwell (Grunny)
Content Feeds Cung cấp thông tin phong phú và cập nhật thông qua các thẻ hoặc "nguồn cấp dữ liệu" Adrian 'ADi' Wieczorek
Create Page Cho phép tạo ra một trang mới bằng cách sử dụng trình soạn thảo WYSIWYG của Wikia Bartek Lapinski và Adrian Wieczorek
CuratedContent Ứng dụng điện thoại Nội dung chọn lọc FANDOM Wikia
Discussions Activate or access community Discussions from this page. Wikia
DiscussionsLog <discussionslog-desc> Wikia
DownloadYourData (Phiên bản 1.0)Allows users to download their data
Editcount Hiển thị số lần sửa đổi của một người dùng Ævar Arnfjörð Bjarmason
FinishCreateWiki Thuật sĩ tạo lập wiki Hyun Lim
Forum Trang đặc biệt của Wikia: mở rộng Diễn đàn; vô hiệu Kyle Florence, Saipetch Kongkatong và Tomasz Odrobny
Founder Emails Giúp thông báo cho sáng lập viên về những thay đổi trên wiki của họ Adrian 'ADi' Wieczorek
Game Guides Wikia Game Guides mobile app modules Federico "Lox" Lucignano
GlobalWatchlist <globalwatchlist-desc> Adrian 'ADi' WieczorekPiotr Molski
Image Serving (Phiên bản 1.0.1)Chọn hình ảnh từ một mảng được chỉ định của trang dựa trên yêu cầu hình ảnh Tomasz Odrobny
ImageServing test (Phiên bản 0.0.0)ImageServing testing web pege Tomasz Odrobny
Insights (Phiên bản 2.0)Giới thiệu trang đặc biệt Nội vụ và các tiểu trang trong đó liệt kê các bài viết hoặc bản mẫu cần được chú ý từ các thành viên. Łukasz Konieczny, Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com> và Kamil Koterba
InterwikiDispatcher Giải quyết các liên kết interwiki để giảm Apache chuyển hướng Maciej Błaszkowski (Marooned)
LatestPhotos (Phiên bản 1) Bogna "bognix" Knychała
Local users Piotr Molski
MiniEditor <minieditor-desc> Liz Lee, Kyle Florence và Owen Davis
MostPopularCategories Hiện danh sách các thể loại phổ biến nhất Moli <moli at wikia.com>
Multi Wiki Delete Xóa nhiều trang Wiki đặc biệt Bartek Łapiński, Piotr Molski
Multi Wiki Edit Chỉnh sửa nhiều trang Wiki đặc biệt Bartek Łapiński, Piotr Molski
Multi-Title Finder Công cụ tìm kiếm một tiêu đề đặc biệt trên Wikia cho nhân viên Moli <moli at wikia.com>
Multiple Lookup Provides user information look up on multiple wikis Bartek Lapinski và Piotr Molski
MultipleUpload (Phiên bản 2.1)Cho phép thành viên tải vài tập tin lên cùng lúc Travis Derouin
Nuke (Phiên bản 1.1.4)Cung cấp cho bảo quản viên khả năng xóa trang hàng loạt Brion Vibber và Jeroen De Dauw
PageShare (Phiên bản 1) Bartosz "V." Bentkowski
PartnerFeed Partner Feed extension Wikia
PerformanceMonitoring Fandom, Inc.
Piggyback (Phiên bản 0.0.1)Allows logging on as another user Tomasz Odrobny
Random in category (Phiên bản 2.0)Trang đặc biệt để xem một trang ngẫu nhiên trong thể loại VasilievVV và Sam Reed
Sitemap (Phiên bản 1.1)Generate Sitemaps for the wiki on the fly Krzysztof Krzyżaniak
SiteWideMessages Phần mở rộng này cung cấp một giao diện để gửi tin nhắn nhìn thấy trên tất cả các wiki. Maciej Błaszkowski (Marooned)Daniel Grunwell (Grunny)
SpecialUnusedVideos Implements Special:UnusedVideos to show unused videos. Garth Webb, Hyun Lim, Liz Lee và Saipetch Kongkatong
SpecialVideos Implements Special:Videos Liz Lee và Saipetch Kongkatong
SpecialWithoutimages Implements Special:WithoutImages to show pages without images Wikia
StaffLog (Phiên bản 0.0.1)Chức năng ghi tập trung cho nhân viên Tomasz Odrobny
Tags report List of articles which use special tags in text (like 'dpl', 'youtube') Piotr Molski
Theme designer Allows wiki administrators to design a theme for a wiki Christian Williams, Inez Korczyński và Maciej Brencz
Unsubscribe (Phiên bản 0.2)Single email unsubscribe point C. Uberfuzzy Stafford và Lucas 'TOR' Garczewski
User Wall Thay thế trang Thảo luận Thành viên Tomek Odrobny, Christian Williams, Andrzej 'nAndy' Lukaszewski và Piotr Bablok
UserLogin UserLogin extension Hyun Lim và Saipetch Kongkatong
UserPreferencesV2 User Preferences v2 Wikia
UserRenameTool Đổi tên thành viên (cần có quyền renameuser) Federico "Lox" Lucignano và Władysław Bodzek
UserTools user-tools-desc Bogna "bognix" Knychała
WantedPagesPageWikia Extension to overwrite MediaWiki special pages that are based on QueryPage Jacek Jursza <jacek at wikia-inc.com>
Watchlist improvements (Phiên bản 1.0.0)Cải tiến cho chức năng danh sách theo dõi Tomasz Odrobny
Wikia Special Unlockdb Wikia version of MW Special::UnlockDB Piotr Molski (MoLi)
WikiActivity Một trang nhà riêng dành cho những thành viên đã đăng nhập Inez Korczyński, Maciej Brencz và Maciej Błaszkowski (Marooned)
WikiaLogo (Phiên bản 1) Bogna "bognix" Knychała
WikiaNewFiles Kéo dài một trang đặc biệt để ghi chép nội dung đè lên một số định dạng của tiêu đề. Garth Webb <garth@wikia-inc.com> và Piotr Gabryjeluk <rychu@wikia-inc.com>
WikiFeatures Allows privileged users to toggle Wikia's optional features Hyun Lim và Owen Davis
Hook trong bộ xử lý
ActivityFeedTag (Phiên bản 1.0)Provides wiki activity data Inez Korczyński và Maciej Błaszkowski (Marooned)
AjaxPoll (Phiên bản 1.2)Phần mở rộng bảng phiếu của MediaWiki do yêu cầu của Ajax Krzysztof Krzyżaniak (eloy), Maciej Brencz và Maciej Błaszkowski (Marooned)
Apester Tag Extension (Phiên bản 1)Apester widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
AutoMainpageFixer (Phiên bản 1.0)Keeps MediaWiki:Mainpage upto date as the main page is moved. Chris Stafford (uberfuzzy)
CategoryTree Công cụ AJAX để hiển thị cấu trúc thể loại của một wiki Daniel Kinzler
CharInsert Cho phép tạo nên một hộp dùng để chèn các ký tự không chuẩn hóa dùng JavaScript Brion Vibber
Cite Thêm các thẻ <ref[ name=id]> và <references/> để ghi chú thích hoặc nguồn tham khảo Ævar Arnfjörð Bjarmason
CreateBox (Phiên bản 1.6)Hộp nhập liệu đặc biệt dùng để tạo trang Ross McClure
DPLforum (Phiên bản 3.4.0)Phần mở rộng diễn đàn dựa trên DPL Ross McClure
EasyTimeline Thêm thẻ <timeline> để xây dựng các thời biểu Erik Zachte
Embeddable Discussions (Phiên bản 1) pgroland
Facebook Tags Implements support for Facebook social plugins inside MediaWiki as parser tags Fandom, Inc.
Google Form Tag Extension (Phiên bản 1)Google Form widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
GoogleDocs4MW adds <googlespreadsheet> tag for Google Docs' spreadsheets display Lucas 'TOR' Garczewski
ImageMap Thêm những bản đồ hình có liên kết dùng thẻ <imagemap> Tim Starling
InfoboxBuilder InfoboxBuilder is a tool that allows users to build Lua-based infoboxes without any programming skills and to use custom Lua modules for logical operations on demand. Adam Karmiński <adamk@wikia-inc.com>
InputBox (Phiên bản 0.1.4)Thêm những biểu mẫu HTML đơn giản Erik Moeller, Leonardo Pimenta, Rob Church, Trevor Parscal và DaSch
JWPlayer Tag Extension (Phiên bản 1) X-Wing Team @Wikia
Maps (Phiên bản 5.2.0 alpha)Cung cấp khả năng nhúng bản đồ động vào trang wiki, mã hóa địa lý các địa chỉ, và thực hiện các tác vụ địa lý khác Jeroen De Dauw và những người khác
Math (Phiên bản 1.0)Kết xuất các công thức nằm giữa thẻ <math></math> Tomasz Wegrzanowski, Brion Vibber và những người khác
OpenGraphMeta Adds OpenGraph meta tags used by Facebook's Like button Daniel Friesen
ParserFunctions (Phiên bản 1.4.1)Nâng cao bộ xử lý với những hàm cú pháp lôgic Tim Starling, Robert Rohde, Ross McClure và Juraj Simlovic
Playbuzz Tag Extension (Phiên bản 1)Playbuzz widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Poem Thêm thẻ <poem> để định dạng các bài thơ Nikola Smolenski, Brion Vibber và Steve Sanbeg
Polldaddy Tag Extension (Phiên bản 1)Polldaddy widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Portable Infobox (Phiên bản 0.1)Create portable infoboxes which can be rendered using clean semantic HTML markup on any skin / platform using using easy to understand powerful XML-like markup Adam Robak, Diana Falkowska, Jacek Jursza, Mateusz Rybarski, Rafał Leszczyński và Sebastian Marzjan
RandomImage Cung cấp một trình chọn tập tin ngẫu nhiên dùng <randomimage /> Rob Church
RandomSelection (Phiên bản 2.1.3)Displays a random option from the given set. Ross McClure
RelatedPages <wikirelatedpages-desc> Adrian 'ADi' Wieczorek
Scribunto Khuôn khổ đế nhúng ngôn ngữ kịch bản vào các trang MediaWiki Victor Vasiliev và Tim Starling
SoundCloud Tag Extension (Phiên bản 1)SoundCloud widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia và TK-999
Spotify Tag Extension (Phiên bản 1)Spotify widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
SyntaxHighlight (Phiên bản 1.0.8.10)Tô màu cú pháp trong thẻ <syntaxhighlight> dùng GeSHi Highlighter Brion Vibber, Tim Starling, Rob Church và Niklas Laxström
Tabber (Phiên bản 1.01)Create tabs that contain wiki compatible based data Eric Fortin
TabView Gives an easy way of combining pages into one page with a tab for each sub-page. Inez Korczynski và Maciej Brencz
VK Tag Extension (Phiên bản 1)VK widget integration for the Wikia platform X-Wing Team @Wikia
Weibo Tag Extension (Phiên bản 0.1)Weibo widget integration for the Wikia platform X-Wing @Wikia
Wikia IRC Gateway Cho phép người dùng nhúng khung đăng nhập IRC vào bất kỳ trang nào Łukasz 'TOR' Garczewski
Wikia RSS feed Enhanced 3rd party RSS extension. Loads RSS data asynchronously via AJAX requests and displays a RSS feed on a wiki page Andrzej 'nAndy' Łukaszewski
Bộ xử lý phương tiện
OggHandler Bộ trình bày các tập tin Ogg Theora và Vorbis dùng hộp chơi phương tiện bằng JavaScript Tim Starling
Chống spam
AntiSpoof Cấm không được mở tài khoản dưới tên người dùng sử dụng hơn một hệ thống chữ viết, gây nhầm lẫn, và tương tự với tên người dùng khác Brion Vibber
QuickTools A collection of tools to make fighting spam and vandalism, and other tasks for staff and volunteers easier Daniel Grunwell (Grunny)
Title Blacklist (Phiên bản 1.4.2)Cho phép các bảo quản viên cấm không được tạo ra trang có các tên, theo danh sách đendanh sách trắng Victor Vasiliev và Fran Rogers
API
Announcements (Phiên bản 1)<announcements-desc>
Design System (Phiên bản 1)<design-system-desc>
First Contributions (Phiên bản 1)<firstcontributions-desc> Wikia
Mercury API (Phiên bản 1)This extensions provides API classes for the Mercury project
Phần mở rộng khác
A/B Testing (Phiên bản 1.0)The A/B Testing extension is used by Wikia to test what effects different features or settings have on actual users. Sean Colombo, Władysław Bodzek, Kyle Florence và Piotr Bablok
Abuse Filter Bypass (Phiên bản 1.0.0)Allows privileged users to bypass all AbuseFilter filters Nelson Monterroso
AchievementsII Một hệ thống phù hiệu cho thành viên Wikia
Ad Engine (Phiên bản 1.0)Tracking opt in Wikia
AdEngine (Phiên bản 3.0)AdEngine Wikia
Affiliate Service https://github.com/Wikia/app/tree/dev/extensions/wikia/AffiliateService
AnalyticsEngine Nick Sullivan
AntiSpamInput (Phiên bản 0.4)Simple spambot blocking mechanism. Łukasz 'TOR' Garczewski
article.json (Phiên bản 0.1)Extension that extracts from an article as much as we can to send it as an json to a client
ArticleComments (Phiên bản 2.0)Các bình luận bài viết cho các trang wiki Krzysztof Krzyżaniak (eloy)Maciej Błaszkowski (Marooned)
ArticleMetaDescription (Phiên bản 1.1)adding meta-description tag containing snippet of the Article, provided by the ArticleService Adrian 'ADi' WieczorekSean Colombo
ArticlesAsResources (Phiên bản 1.0)Serves multiple MediaWiki articles combined together (and minified) as JS or CSS resources. Sean Colombo, Wladyslaw Bodzek và Kyle Florence
ArticleSummary An extension to serve article summary information Garth Webb
AssetsManager An extension to serve various assets Inez Korczyński
Auth Preferences <auth-prefs-desc> Fandom, Inc.
AutoFollow (Phiên bản 1.0)Automatically adds a user to default watchlists for his language. Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com>
BannerNotifications Hiển thị hệ thống thông báo cho các sự kiện như thất bại AJAX Hyun Lim, Maciej Brencz và Bartłomiej (Bart) Kowalczyk
BlogArticles <blogs-desc> Krzysztof Krzyżaniak (eloy), Piotr Molski, Adrian Wieczorek, Przemek Piotrowski (Nef)Maciej Błaszkowski (Marooned)
Captcha Cung cấp kỹ thuật CAPTCHA để bảo vệ chống thư rác và đoán mật khẩu Garth Webb
CategoryBlueLinks This extension makes all link to category pages appear as "known" (aka "blue"). Lucas 'TOR' Garczewski
CategoryExhibition Giao diện mới của trang thể loại Jakub Kurcek
CategoryGalleries Hiển thị một trang thư viện ảnh trên các trang thể loại Władysław Bodzek
CategoryPage3 Extension SEO friendly category pages Igor Rogatty
CategorySelect Cung cấp một giao diện để quản lý thể loại trong bài viết mà không cần chỉnh sửa toàn bộ bài viết Maciej Błaszkowski (Marooned) và Kyle Florence
CommentCSV Enables privileged users to download article and blog comments as a CSV file. Daniel Grunwell (Grunny)
CommunityMessages Maciej Błaszkowski (Marooned)
Content Review (Phiên bản 1.0)This extension creates a process by which community JavaScript is manually reviewed before it goes live for visitors. Adam Karmiński, Łukasz Konieczny, Kamil Koterba, Mariusz Czeszejko-Sochacki và Daniel Grunwell
DataProvider data provider for wikia skins Inez Korczyński, Tomasz Klim, Maciej Brencz và Gerard Adamczewski
DataValues Validators (Phiên bản 0.1.2)Contains common ValueValidator implementations Jeroen De Dauw và The Wikidata team
DiscussionModeration <feeds-reported-page-api-desc> Fandom
DiscussionPermissions <Manages discussion related APIs permissions> Fandom
DismissableSiteNotice Cho phép người dùng đóng thông báo ở đầu các trang Brion Vibber
Edit preview (Phiên bản 1)Enables users to preview their edits before saving them
EditorPreference Cho phép người dùng thiết đặt tùy chọn chế độ soạn thảo của họ Matt Klucsarits
EditPageLayout (Phiên bản 1.0)Applies updated layout for edit pages Maciej Brencz
Email <email-desc> Garth Webb <garth@wikia-inc.com>, James Sutterfield <james@wikia-inc.com> và Matt Klucsarits <mattk@wikia-inc.com>
FandomComMigration Extension Display notification about the fandom.com migration Igor Rogatty
FilePage Các sửa đổi của tiêu chuẩn MediaWiki tập tin trang để hỗ trợ video Garth Webb, Hyun Lim, Liz Lee và Saipetch Kongkatong
ForumIndexProtector (Phiên bản 1.0)Prevents anon users from editing Forum:Index Chris Stafford (uberfuzzy)
Global CSS/JS (Phiên bản 1.0)Adds global user CSS and JavaScript to a page, fetched from the Central Wikia. Dariusz Siedlecki và Wladyslaw Bodzek
Global Shortcuts (Phiên bản 1.0)

Improve your browsing and editing experience using shortcut keys on Wikia.

This extension provides some key shortcuts and an actions explorer to help users navigate to important pages or perform certain actions.

Kamil Koterba và Władysław Bodzek
Google Tag Manager https://github.com/Wikia/app/tree/dev/extensions/wikia/GoogleTagManager
HAWelcome (Phiên bản 1009)Gửi thư chào đón cho người dùng sau khi có một sửa đổi đầu tiên của họ Krzysztof 'Eloy' Krzyżaniak <eloy@wikia-inc.com>, Maciej 'Marooned' Błaszkowski <marooned@wikia-inc.com> và Michał 'Mix' Roszka <mix@wikia-inc.com>
Hydralytics (Phiên bản 1.0)Provides Wiki Analytics Admin Dashboard Brent Copeland, Alexia E. Smith, Hydra Wiki Platform Team và Fandom Data Engineering Team
Image Placeholder (Add Images) (Phiên bản 0.61)Tạo ra nơi chứa hình ảnh/video Bartek Łapiński
ImageLazyLoad Lazy loading for images inside articles Piotr Bablok
ImageSEO SEO tweaks for images in an article Maciej Błaszkowski, Christian Williams và Federico "Lox" Lucignano <federico@wikia-inc.com>
ImportJS (Phiên bản 1.0)This extension allows importing reviewed JS from other wikis using the MediaWiki page MediaWiki:ImportJS. Adam Karmiński, Łukasz Konieczny, Kamil Koterba, Mariusz Czeszejko-Sochacki và Daniel Grunwell
IndexingPipeline IndexingPipeline Wikia
JSMessages (Phiên bản 1.1)Adds support for MW messages in JS code Maciej Brencz
JSSnippets JSSnippets simplify loading and execution of on demand JS files Maciej Brencz (macbre) <macbre at wikia-inc.com> và Maciej Błaszkowski (Marooned) <marooned at wikia-inc.com>
JSVariables JSVariables extension Inez Korczyński (inez@wikia.com)
Language Names (Phiên bản 3.0.0 (CLDR 2.0.1))Phần mở rộng cung cấp các tên ngôn ngữ bản ngữ dựa trên dữ liệu CLDR Niklas Laxström, Siebrand Mazeland và Ryan Kaldari
Lightbox Lightbox extension Hyun Lim, Liz Lee, Saipetch Kongkatong, Garth Webb và James Sutterfield
LinkSuggest (Phiên bản 2.0)Đề nghị liên kết đến các biên tập viên chỉnh sửa quan Inez Korczyński, Bartek Łapiński, Łukasz Garczewski, Maciej Brencz, Jesús Martínez Novo, Jack Phoenix, Sean Colombo và Robert Elwell
MainPageTag Enable easy column formatting for wiki mainpages Christian Williams
MediaGallery MediaGallery extension Liz Lee, Garth Webb, James Sutterfield và Armon Rabiyan
Oasis Skin (Phiên bản 1.0)Cung cấp phương thức dễ dàng để làm việc với giao diện Oasis Maciej Brencz
OpenGraphMetaCustomizations (Phiên bản 0.3)Customizes the output of OpenGraphMeta extension to include an image from Wikia's ImageServing extension and a description from Wikia's ArticleService Sean ColomboMaciej Błaszkowski (Marooned)
Paginator Paginator extension Jakub Kurcek
ParserHooks (Phiên bản 1.5.0)OOP interface for creating MediaWiki parser hooks in a declarative fashion Jeroen De Dauw
Per-skin Parser Cache Makes the MediaWiki parser cache wikitext on a per-skin basis. Federico "Lox" Lucignano <federico@wikia-inc.com>
Phalanx II Phalanx is an Integrated Spam Defense Mechanism Maciej Błaszkowski (Marooned), Maciej Brencz, Lucas 'TOR' Garczewski, Bartek Łapiński, Daniel Grunwell (Grunny), Władysław Bodzek, Piotr Molski (moli@wikia-inc.com), Krzysztof Krzyżaniak (eloy@wikia-inc.com) và Maciej Szumocki (szumo@wikia-inc.com)
Photo Gallery (Phiên bản 4.0)Cung cấp một giao diện để quản lý thư viện ảnh và trình chiếu ảnh ở các trang Maciej Błaszkowski (Marooned) và Maciej Brencz
Pool Counter Client Trình khách MediaWiki cho trình nền chia việc xử lý (pool counter daemon) Tim Starling
Qualaroo (Phiên bản 1)Qualaroo Loader Damian Jóźwiak
Rail (Phiên bản 1)Right Rail for pages
RecentChanges Recent changes - Wikia implementation Kyle Florence, Saipetch Kongkatong và Tomasz Odrobny
Recirculation (Phiên bản 0.2)Handles recirculating content Paul Oslund
Rich Text Editor (Wysiwyg) CKeditor tích hợp cho MediaWiki Inez Korczyński và Maciej Brencz
SharedHelp (Phiên bản 0.26)Mất trang từ Community Central và chèn chúng vào không gian tên Trợ giúp wiki này Maciej Brencz, Inez Korczyński, Bartek Łapiński, Lucas 'TOR' GarczewskiMaciej Błaszkowski (Marooned)
SkinChooser Cho phép người dùng lựa chọn giao diện trong sở thích của họ Inez Korczynski
StaffPowers Gives Staff various superpowers like unblockable. Lucas Garczewski <tor@wikia-inc.com>
SwiftCloudFiles (Phiên bản 1.7.10-wmf)Includes and registers the php-cloudfiles API (https://github.com/rackspace/php-cloudfiles), allowing MediaWiki to interface with an OpenStack Swift storage backend. Aaron Schulz
Template Classification (Phiên bản 1.0)Giao diện để phân loại bản mẫu cho mục đích nắm rõ nội dung hơn. Adam Karmiński và Kamil Koterba
TemplateDraft (Phiên bản 1.0)TemplateDraft extension Adam Karmiński
Thumbnails Image and video thumbnails on Wikia Liz Lee <liz at wikia-inc.com>, Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>, Garth Webb <garth at wikia-inc.com>, Kenneth Kouot <kenneth at wikia-inc.com> và James Sutterfield <james at wikia-inc.com>
TimeAgo Messaging (Phiên bản 2.0)Cung cấp i18n cho phần mềm jquery.timeago.js Maciej Brencz
TOC (Phiên bản 1)Entry point for lazy loading TOC for the article
Track A class to help track events and pageviews for wikia Garth Webb
Twitter Tag (Phiên bản 1)Creates the <twitter> tag. TyA, sactage và X-Wing Team @ Wikia
TwitterCards Add meta tags for Twitter Cards Piotr Gabryjeluk <rychu at wikia-inc.com> và Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>
Validator (Phiên bản 2.2.1)<validator-desc> Jeroen De Dauw
Video Embed Tool (Phiên bản 0.99)Wikia's Video Embed Tool Bartek Łapiński, Inez Korczyński
VideoHandlers Handling of videos within MediaWiki file architecture Jakub Kurcek <jakub at wikia-inc.com>, Will Lee <wlee at wikia-inc.com>, Piotr Bablok <pbablok at wikia-inc.com>, Jacek Jursza <jacek at wikia-inc.com>, Saipetch Kongkatong <saipetch at wikia-inc.com>, Liz Lee <liz at wikia-inc.com>, Garth Webb <garth at wikia-inc.com> và James Sutterfield <james at wikia-inc.com>
VisualEditor (Phiên bản 0.1.0)Trình soạn thảo trực quan MediaWiki Alex Monk, Bartosz Dziewoński, Christian Williams, David Chan, Ed Sanders, Inez Korczyński, James Forrester, Moriel Schottlender, Roan Kattouw, Rob Moen, Sucheta Ghoshal, Timo Tijhof và Trevor Parscal
VisualEditor for Wikia
WallNotifications Wall Notifications extension Wikia
Wikia Search (Phiên bản 3.0)<wikia-search-desc> Robert Elwell
Wikia Special:Version (Phiên bản 1.1)Wikia's extension for Special:Version, in support of package-based deployment. Robert Elwell
WikiaBar WikiaBar extension Andrzej 'nAndy' Łukaszewski, Marcin Maciejewski và Sebastian Marzjan
WikiaInYourLang (Phiên bản 1.0)Displays a notification if a wikia is available in a user's native language. The check is based on Geo cookie and a browser's language. Adam Karminski <adamk@wikia-inc.com>
WikiaMiniUpload (Add Images) WikiaMiniUpload extension Inez Korczyński và Bartek Łapiński
WikiaMobile Mobile Skin for Wikia Federico "Lox" Lucignano <federico(at)wikia-inc.com> và Jakub Olek <jakubolek(at)wikia-inc.com>
WikiaOrgMigration Extension Display notification about the wikia.org migration, based on fandom.com extension Przemysław Czaus
WikiaRecentChangesBlockHandler (Phiên bản 1)WikiaRecentChangesBlockHandler Andrzej "nAndy" Łukaszewski
Hàm mở rộng
Ach_Setup, CommunityMessagesInit, ImagePlaceholder_init, InsightsHooks::init, LanguageWikisIndexHooks::onExtensionFunctions, MathHooks::setup, SiteWideMessagesInit, Wikia\ContentReview\Hooks::register, Wikia\ContentReview\ImportJSHooks::register, Wikia\EditorSyntaxHighlighting\EditorSyntaxHighlightingRegisterHooks::registerHooks, Wikia\GlobalShortcuts\Hooks::register, Wikia\Security\CSRFDetector::setupHooks, Wikia\TemplateClassification\Hooks::register, efCategoryTree, wfAntiSpamInputInit, wfContentFeedsInit, wfFounderEmailsInit, wfOasisSetup, wfSetupMostPopularCategories, (Closure), (Closure), (Closure), (Closure) và (Closure)
Thẻ mở rộng trong bộ xử lý
<ac_metadata>, <activityfeed>, <apester>, <bloglist>, <categorytree>, <charinsert>, <chat>, <choose>, <comments>, <coordinates>, <createbox>, <discussions>, <display_line>, <display_map>, <display_point>, <display_points>, <distance>, <fb:follow>, <fb:like>, <fb:like-box>, <fb:page>, <fb:share-button>, <finddestination>, <forum>, <gallery>, <geocode>, <geodistance>, <googleform>, <googlespreadsheet>, <helper>, <highestrated>, <imagemap>, <imap>, <infobox>, <inputbox>, <irclogin>, <jwplayer>, <loggedin>, <loggedout>, <mainpage-endcolumn>, <mainpage-leftcolumn-start>, <mainpage-rightcolumn-start>, <maplib>, <mapsdoc>, <math>, <mostvisited>, <newpageslist>, <nowiki>, <pageby>, <pagetools>, <playbuzz>, <poem>, <poll>, <polldaddy>, <pre>, <randomimage>, <recentimages>, <ref>, <references>, <rhtml>, <rss>, <soundcloud>, <source>, <spotify>, <staff>, <syntaxhighlight>, <tabber>, <tabview>, <timeline>, <topuserslist>, <twitter>, <twitteruser>, <verbatim>, <videogallery>, <vk>, <vote>, <weibo>, <widget>, <wikitweets> và <youtube>
Hook cho hàm cú pháp trong bộ xử lý
anchorencode, basepagename, basepagenamee, canonicalurl, canonicalurle, categorytree, coordinates, count, defaultsort, display_line, display_map, display_point, display_points, displaytitle, distance, explode, expr, filepath, finddestination, formatdate, formatnum, forumlink, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, geocode, geodistance, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, infoboxbuilder, int, invoke, language, lc, lcfirst, len, localurl, localurle, mapsdoc, namespace, namespacee, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, pad, padleft, padright, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, pos, protectionlevel, rel2abs, replace, rpos, setmainimage, special, sub, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, time, timel, titleparts, uc, ucfirst, urldecode và urlencode
File extensions allowed for upload
gif, ico, jpeg, jpg, odc, odf, odg, odi, odm, odp, ods, odt, oga, ogg, ogv, pdf, png và svg
visited from 3.238.107.166
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.