FANDOM


Hayashi no Otakebi
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật 林のおたけび
Tên tiếng Anh Wood's Call
Tên tiếng Việt Tiếng gầm của rừng
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven GO

Hayashi no Otakebi (林のおたけび, lit. Roar of Forest) là kỹ năng hỗ trợ Keshin trong game Inazuma Eleven GO.

Thông tin

Kỹ năng này làm tăng sức mạnh tất cả kỹ năng hệ Gỗ của các thành viên trong đội khi Keshin được triệu hồi.

Keshin

Inazuma Eleven GO

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Inazuma Eleven GO Galaxy