FANDOM


Ikemen Up!
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật イケメンUP!
Tên tiếng Anh Cool Up!
Tên tiếng Việt
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven 2

Ikemen UP! (イケメンUP!, lit. Handsome UP!) là một kỹ năng hỗ trợ trong game Inazuma Eleven 2.

Thông tin

Kỹ năng hỗ trợ này giúp gia tăng tỉ lệ thành công khi các sử dụng những kỹ năng của mình lúc đối đầu với các nhân vật nữ.

Người sử dụng

Inazuma Eleven 2

Inazuma Eleven 3

Inazuma Eleven GO

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Inazuma Eleven GO Galaxy

Thông tin khác

  • Kỹ năng hỗ trợ này chỉ có thể sử dụng bởi nhân vật nam.
  • Có một kỹ năng tương tự như kỹ năng này (Oiroke UP!).