FANDOM


Oiroke Up!
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật オイロケUP!
Tên tiếng Anh Charm Up!
Tên tiếng Việt
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven 2

Oiroke UP! (オイロケUP!, lit. Sexy UP!) là một kỹ năng hỗ trợ trong game Inazuma Eleven 2.

Thông tin

Kỹ năng hỗ trợ này giúp gia tăng tỉ lệ thành công khi các sử dụng những kỹ năng của mình lúc đối đầu với các nhân vật nam.

Người sử dụng

Inazuma Eleven 2

Inazuma Eleven 3

Inazuma Eleven GO

Inazuma Eleven GO 2: Chrono Stone

Inazuma Eleven GO Galaxy

Thông tin khác

  • Kỹ năng hỗ trợ này chỉ có thể được sử dụng bởi nhân vật nữ.
  • Có một kỹ năng hổ trợ tương tự như kỹ năng này, đó là (Ikemen UP!).