FANDOM


Setsuyaku!
Thông tin kỹ năng hỗ trợ
Tên tiếng Nhật ???
Tên tiếng Anh Economy!
Tên tiếng Việt
Xuất hiện lần đầu
Game Inazuma Eleven 2: Kyoui no Shinryakusha

Setsuyaku! (Dub: Economy!) là kỹ năng hỗ trợ trong game Inazuma Eleven.

Thông tin

Kỹ năng hỗ trợ này giúp nhân vật giảm việc hao tốn TP khi sử dụng các kỹ năng và có thể thực hiện kỹ năng đó thường xuyên hơn.

Người sử dụng