FANDOM


Inazuma-eleven-trans.png (original file)‎ (185 × 89 điểm ảnh, kích thước tập tin: 39 kB, kiểu MIME: image/png)

Inazuma Eleven Logo with transparency. You can change this image name at anytime. Or replacing this image. It is used in the Main Page

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Tập tin:Akiko.jpg

    Sử dụng theo sự cho phép của tác giả Tập tin này là tập tin do tác giả tạo ra và giữ bản quyền…

  • Tập tin:Akiko 2.jpg

    Sử dụng theo sự cho phép của tác giả Tập tin này là tập tin do tác giả tạo ra và giữ bản quyền…

  • Tập tin:Aliea Meteorite (game).jpg

    Sử dụng theo bản quyền nguyên gốc hợp pháp Tập tin này đã được giữ bản quyền, xuất phát từ một…

Xem danh sách đầy đủ >

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:49, ngày 8 tháng 6 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:49, ngày 8 tháng 6 năm 2012185 × 89 (39 kB)Kadogawa Hokaze (tường | đóng góp){{BQWK}}
17:49, ngày 24 tháng 11 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:49, ngày 24 tháng 11 năm 2011240 × 127 (50 kB)Sulfur (tường | đóng góp)rv vandalism
14:53, ngày 30 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:53, ngày 30 tháng 9 năm 2011240 × 127 (50 kB)Potassium19 (tường | đóng góp)
13:38, ngày 24 tháng 9 năm 2011Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:38, ngày 24 tháng 9 năm 2011387 × 164 (116 kB)Potassium19 (tường | đóng góp)Inazuma Eleven Logo with transparency. You can change this image name at anytime. Or replacing this image. It is used in the Main Page