FANDOM


Sousha_Maestro_Movie_9.png (original file)‎ (640 × 360 điểm ảnh, kích thước tập tin: 330 kB, kiểu MIME: image/png)
Inazuma-eleven-trans Inazuma Eleven Wiki Vietnamese Copyright

Giấy phép bản quyền Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt

Tập tin này đã được tác giả đưa lên lần đầu tiên trên trang Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt. Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt đã được tác giả hay người sở hữu nó cho phép sử dụng, giữ bản quyền và quản lý nó. Mọi thay đổi, sử dụng hay chia sẻ tập tin này phải được sự cho phép của Inazuma Eleven Wiki Tiếng Việt.


Red copyright Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Sousha Maestro

    Sousha Maestro (奏者マエストロ, Instrumentalist Maestro) là một Keshin sút được sử dụng trong thế giới…

  • Sousha Maestro/Hình ảnh

    Thông tin chung Hình ảnh Áo giáp Keshin.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:35, ngày 25 tháng 8 năm 2013Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:35, ngày 25 tháng 8 năm 2013640 × 360 (330 kB)TakatoEndou (tường | đóng góp){{BQWK}} {{SDHL}}