FANDOM


Benchers Logo

Benchers 4 (ベンチーズ4, Benchīzu 4) is a game exclusive team.

Info

This team can be challenged as the fifth team on Takayama's lower taisen route. All members are at level 47.

Members

 1. Ika Michiyuki (GK)
 2. Okinoshima Sou (DF)
 3. Shouni Akatsuki (DF)
 4. Kamo Yoshiyuki (DF)
 5. Minobe Tamotsu (DF/captain)
 6. Makai Takao (MF)
 7. Tsuzuki Shizuka (MF)
 8. Kishiwada Matsuri (MF)
 9. Zukeran Reito (MF)
 10. Chihira Koudai (FW)
 11. Hachiya Yasaburou (FW)